3

Ochrana osobných údajov

Zásady používania súborov cookie (EÚ)
kontaktuj nás

Spracovanie informácií pri udržiavaní kontaktov

Naším cieľom je zabezpečiť, aby ste mali jasný obraz o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje. Naším právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý nám umožňuje spracovávať vaše údaje na základe vášho súhlasu. Chceme vám poskytnúť jasné informácie o tom, ako a prečo spracovávame vaše údaje.

Spracovanie údajov pri udržiavaní kontaktu

Keď nám vyjadríte svoj súhlas so spracovaním svojich údajov, umožníte nám odpovedať na vaše otázky a udržiavať s vami komunikáciu. Spracovávame len údaje, ktoré nám poskytnete počas našich konverzácií, ako sú vaše meno, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto údaje sú uchované počas doby trvania komunikácie.

Spracovanie údajov pri registrácii

Ak nám poskytnete súhlas so spracovaním údajov pri registrácii, pomôže nám to lepšie vás identifikovať a zjednoduší proces objednávania. V spracovaní sú zahrnuté vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, charakteristika zakúpeného tovaru a dátum nákupu. Tieto údaje spracovávame, kým neodvoláte svoj súhlas s nami.

Spracovanie údajov súvisiacich so spracovaním objednávky

V prípade, že nám dáte súhlas so spracovaním údajov pri spracovaní objednávky, umožníte nám vybaviť vašu objednávku. Spracovávame údaje vrátane mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, charakteristiky zakúpeného tovaru, dátumu nákupu a hmotnosti objednaného tovaru. Tieto údaje sú uchované až do uplynutia lehoty premlčania stanovenej relevantnými právnymi predpismi.

Spracovanie údajov pri fakturácii

Pri spracovaní údajov pri fakturácii nám umožňuje článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR spracovávať vaše údaje z dôvodu právnych povinností v oblasti účtovníctva. Našim cieľom je vystaviť faktúru v súlade s právnymi predpismi a splniť povinnosti týkajúce sa uchovávania účtovných dokladov. V spracovaní sú zahrnuté vaše meno, adresa a v prípade elektronickej fakturácie aj e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované podľa smerníc stanovených v zákone o účtovníctve.

Spracovanie údajov pre dopravu tovaru

Ak nám dáte súhlas so spracovaním údajov pri preprave tovaru, umožníte nám v spolupráci so zmluvným partnerom dodávať objednaný tovar a udržiavať s vami komunikáciu. Spracovávame údaje ako meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto údaje sú uchované od doručenia tovaru až po uplynutie lehoty na vrátenie tovaru.

Spracovanie údajov pre zasielanie noviniek (newsletter)

V prípade, že nám dáte súhlas so spracovaním údajov pre zasielanie noviniek, umožníte nám informovať vás o najnovších ponukách a akciách. Vaše údaje, konkrétne meno a e-mailová adresa, sú spracovávané za týmto účelom. Tento proces trvá, kým neodvoláte svoj súhlas.

Spracovanie údajov pre personalizovanú reklamu

Ak nám dáte súhlas so spracovaním údajov pre personalizovanú reklamu, umožníte nám zasielať vám ponuky, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám. Tieto údaje, ako vaše meno a e-mailová adresa, sa využívajú na prispôsobenie reklám. Vaša súhlas s touto formou spracovania môžete kedykoľvek odvolať.

Spracovanie údajov v súvislosti so zárukou a sťažnosťami

V prípade záruky a sťažností, sme oprávnení spracovať vaše údaje na základe právnych povinností stanovených príslušnými zákonmi. Naším cieľom je splniť povinnosti týkajúce sa uchovávania sťažností a odpovedí. Tieto údaje zahŕňajú meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a obsah sťažnosti. V spracovaní sa riadime zákonmi o ochrane spotrebiteľa.

Spracovanie údajov pre potreby dôkazov o súhlase

S cieľom dokázať poskytnutý súhlas spracovávame dáta o dátume súhlasu a priradenú IP adresu. Tieto údaje uchovávame do ukončenia doby, počas ktorej môžeme spracúvať vaše údaje podľa súhlasu.

Spracovanie údajov pre remarketingové aktivity pomocou súborov cookies

Ak nám dáte súhlas so spracovaním údajov pre remarketingové aktivity, umožníte nám zasielať vám ponuky, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám. Tieto údaje, ktoré spracovávame na tomto účele, sú uvedené v časti o súboroch cookies. Spracovanie prebieha na základe vášho súhlasu.

Automatické rozhodovanie a aplikácie

Na niektorých miestach našich služieb môžeme použiť automatické rozhodnutia na základe vášho súhlasu. Tieto procesy nám pomáhajú zlepšiť naše služby a prispôsobiť ich vašim potrebám. Tieto automatické rozhodnutia sú pravidelne kontrolované našimi zamestnancami, aby sme zabezpečili ich správnosť a relevantnosť.

Ďalšie spracovania údajov

Naše povinnosti súvisiace so spracovaním údajov sú zlučiteľné s nariadeniami štátnych orgánov. Počas týchto procesov zaznamenávame, ktoré údaje boli poskytnuté, a na požiadanie orgánov poskytneme potrebné informácie.

Cookies a ich využitie

Pri používaní našej webovej stránky sú niektoré činnosti podporené súbormi cookies. Tieto súbory obsahujú čísla a písmená, ktoré nám pomáhajú uložiť nastavenia a zhromaždiť štatistické údaje. Cookies neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na vašu identifikáciu. Ich trvanie je rôzne, niektoré zaniknú po zatvorení prehliadača, iné sú uložené na dlhší čas v zariadení.

Existujú rôzne typy cookies, ktoré zahŕňajú:

Cookies potrebné na prevádzku stránky: Tieto súbory sú nevyhnutné pre základné funkcie webovej stránky a bez nich by niektoré funkcie neboli dostupné. Ich trvanie je obmedzené na dobu aktivity na stránke.

Cookies na zlepšenie užívateľského zážitku: Tieto súbory zhromažďujú informácie o vašej činnosti na stránke a pomáhajú nám zlepšovať jej výkon. Získané údaje sú anonymné a slúžia na zlepšenie celkového užívateľského zážitku. Ich trvanie je obmedzené na dobu trvania vašej aktivity.

Cookies pre naposledy zhliadnuté produkty a kategórie: Tieto súbory uchovávajú históriu vašich aktivít, ako napríklad produkty, ktoré ste si naposledy pozreli. Ich trvanie je obvykle 60 dní.

Cookies na prijatie súborov cookies: Tieto súbory sa vytvárajú pri vašom súhlase so súbormi cookies. Ich trvanie je obvykle 365 dní.

Ďalšie cookies súvisiace s funkciami, ako napríklad mobilná verzia, Facebook Page, Instagram Page a ďalšie, sú taktiež opísané a ich trvanie je uvedené.

V prípade, že nechcete súbory cookies povoliť, môže to mať vplyv na niektoré funkcie webovej stránky. Viac informácií o riadení cookies v rôznych prehliadačoch nájdete na oficiálnych stránkach týchto prehliadačov.

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú dôležité a zabezpečujeme, aby ste mali kompletný prehľad o tom, ako s vašimi údajmi pracujeme. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať na emailovú adresu: foreverin@foreverin.sk, alebo poštou na adresu: ELLO Trade s.r.o., 10. apríla 432/10, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

Správca údajov: ELLO Trade s.r.o., 10. apríla 432/10, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, kontakt: +421 915 136 223, e-mail: ellotrade@ellotrade.eu

Bezpečnostné Opatrenia na Ochrane Údajov

Správca údajov dôrazne deklaruje, že zaviedol primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom ochrániť osobné údaje pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, zneužitím, odhalením, zničením alebo poškodením. Okrem toho, tieto opatrenia majú zabrániť aj náhodnému strate údajov a ich poškodeniu pri prechode na nové technologické riešenia.

Možnosti na Nápravu

Ak máte podozrenie, že správca údajov porušil akékoľvek ustanovenia zákona o spracúvaní údajov alebo nesplnil vaše oprávnené požiadavky, máte možnosť iniciovať vyšetrovanie u príslušných orgánov, ktoré sa zaoberajú ochranou údajov v rámci vášho členského štátu. Chceme vás informovať, že ak správca údajov porušil ustanovenia zákona, alebo ak nesplnil vaše oprávnené požiadavky týkajúce sa spracúvania údajov, máte možnosť sa obrátiť na súd.

Aktualizácia Informácií o Spracúvaní Údajov

Zdôrazňujeme, že si správca údajov vyhradzuje právo na pravidelnú úpravu informácií týkajúcich sa spracúvania údajov. Používaním webovej stránky po nadobudnutí účinnosti takýchto zmien vyjadrujete svoj súhlas s aktualizovanými informáciami o spracúvaní údajov.